Mobiele Surveillance

De beste beveiligers van Almere!

Door Almeerders voor Almere
Samen zorgen voor een groter veiligheidsgevoel
Vergunning van Ministerie van Justitie
Meer dan alleen beveiligen

Een mobiel surveillant kan u altijd assisteren

Waarom Mobiele Surveillance?

 

Wil je je veilig voelen in je bedrijf? Iemand die je kan vragen om hulp? Iemand die ’s nachts gaat kijken als het alarm afgaat? Iemand die communicatief vaardig is? Iemand die ook EHBO kan toepassen? Iemand die snapt wat hij/zij moet doen? Iemand die na sluitingstijd waakt over uw onderneming?

Kies dan voor de Mobiele Surveillance van Le Connecteur!

Een mobiel surveillant in Almere is een veiligheidsprofessional die verantwoordelijk is voor het handhaven van veiligheid en beveiliging in een bepaald gebied voor de klanten die aangesloten zijn bij Le Connecteur. De werkzaamheden van een mobiel surveillant kunnen variëren, maar over het algemeen omvatten ze:

1. Surveilleren: Een mobiel surveillant voert regelmatig surveillances uit in een bepaald gebied, zoals een woonwijk, bedrijventerrein of winkelcentrum. Dit omvat het lopen, fietsen of rijden in een voertuig om het gebied te controleren op verdachte activiteiten, inbraakpogingen, vandalisme of andere potentiële veiligheidsrisico’s.

2. Controleronden: De mobiel surveillant voert controles uit op de beveiligingsmaatregelen van gebouwen en terreinen. Dit kan het controleren van toegangsbeheersystemen, het vergrendelen van deuren en ramen, het controleren van beveiligingscamera’s en het rapporteren van eventuele afwijkingen omvatten.

3. Alarmopvolging: Als een alarmsysteem wordt geactiveerd, reageert de mobiel surveillant onmiddellijk op de locatie om de situatie te onderzoeken. Dit kan het vaststellen van de oorzaak van het alarm, het inschakelen van hulpdiensten zoals de politie of brandweer, en het nemen van de juiste maatregelen om de situatie onder controle te krijgen, omvatten.

Overvallen nemen toe

4. Rapportage: De mobiel surveillant houdt via speciale software gedetailleerde rapporten bij van alle activiteiten, incidenten en observaties tijdens zijn dienst. Deze rapporten worden gebruikt voor toekomstige referentie, evaluatie van de beveiligingssituatie en het verstrekken van informatie aan relevante autoriteiten indien nodig.

5. 24/7 bij onraad bellen: Naast beveiligingstaken fungeert een mobiel surveillant vaak als aanspreekpunt voor bewoners, werknemers of klanten. Ze beantwoorden vragen, bieden informatie en zorgen voor een veilige en gastvrije omgeving voor iedereen.

Het uiteindelijke doel van een mobiel surveillant in Almere is het handhaven van de veiligheid en het minimaliseren van beveiligingsrisico’s in het toegewezen gebied. Ze werken proactief om potentieel gevaarlijke situaties te voorkomen en treden doortastend op wanneer zich incidenten voordoen.

Wat doet de Le Connecteur mobiele surveillance?

Met onze surveillance auto’s kunnen wij u met meerdere diensten ontzorgen op het gebied van veiligheid. Wij kunnen voor u de alarmopvolging verzorgen, uw pand openen of een brand/sluit ronde lopen maar ook op afroep assistentie verlenen aan medewerkers die overwerken!

Hieronder ziet u een opsomming van enkele diensten van onze mobiele surveillance:

  • Alarmopvolging
  • Controleronden
  • Openeningsronde
  • Brand- en sluitronde
  • Assistentie bij calamiteit
  • Sluitbegeleiding

Interesse in de diensten van Le Connecteur? Neem vrijblijvend contact met ons op!

surveillance